fcMilesIcon.png AAA
fcMiles Kilometer Registratie

Adressen toevoegen en wijzigen


Een adres verwijderen

Let op: U kunt een adres alleen verwijderen wanneer het niet in gebruik is bij (vaste) ritten!

Wanneer er geen ritten voor het adres op uw smartphone staan, maar wel op de server, kunt u het adres verwijderen op uw smartphone, maar wordt het NIET verwijderd op de server. Na synchronisatie staat het dus weer op uw smartphone! Pas wanneer alle (vaste) ritten met het adres verwijderd zijn, kunt u het adres geheel verwijderen.
Top Top
AddressList Selecteer Vertrekadres Om een adres te verwijderen opent u het vanuit de adressenlijst. De adressenlijst wordt getoond als u onderaan het scherm de tab Adressen kiest, of wanneer u bij het toevoegen of wijzigen van een rit het veld Vertrekadres of het veld Bezoekadres / bestemming aantikt.

In de lijst Adressen kunt u een adres openen door het adres aan te tikken.

In de selectielijst voor Vertrekadres of Bezoekadres / bestemming kunt u een adres openen door op de button Wijzig bij het adres te tikken.
Top Top
AddressEditDelete AddressEditNoDelete Als u een adres opent, verschijnt het scherm Wijzig Adres. Is het adres in gebruik bij één of meer (vaste) ritten, dan staat onderaan dat verwijderen van het adres niet mogelijk is. Is het adres niet in gebruik, dan ziet u onderaan het scherm de button ButtonDeleteAddress.

Druk op deze button om het adres te verwijderen. Het programma vraagt om bevestiging. Als u hier ook op Verwijder adres drukt, wordt het adres verwijderd uit de database.
Top Top