fcMilesIcon.png AAA
fcMiles Kilometer Registratie

Vaste ritten creëren en wijzigen


Een vaste rit verwijderen

RegularList Selecteer vaste rit Vaste ritten kunt u altijd verwijderen.

Om een vaste rit te verwijderen opent u deze vanuit de vaste rittenlijst. De vaste rittenlijst wordt getoond als u onderaan het scherm de tab Vaste Ritten kiest.

In de lijst Vaste Ritten kunt u een vaste rit openen door deze aan te tikken.

U kunt een vaste rit ook verwijderen via de lijst Selecteer vaste rit. Deze wordt getoond als u bij een nieuwe rit op de button Selecteer vaste rit drukt. In deze lijst kunt u een vaste rit openen door op de button Wijzig bij de vaste rit te tikken.
Top Top
RegularEditSingle RegularEditBottom Als u een vaste rit opent, verschijnt het scherm Wijzig vaste rit. Onderaan het scherm ziet u de button ButtonDeleteRegular.

Wanneer de vaste rit uit een heenreis en een terugreis bestaat, moet u het scherm eerst omhoog schuiven om deze button te kunnen zien.

Druk op deze button om de vaste rit te verwijderen. Het programma vraagt om bevestiging. Als u hier ook op Verwijder vaste rit drukt, wordt de vaste rit verwijderd uit de database.
Top Top