fcMilesIcon.png AAA
fcMiles Kilometer Registratie

Vaste ritten creëren en wijzigen


Een vaste rit maken van reeds ingevoerde rit(ten)

RegularList Selecteer vaste rit Een nieuwe vaste rit kunt u het gemakkelijkst maken door een reeds ingevoerde rit te selecteren.

Dit begint met het toevoegen van een nieuwe vaste rit door op Knop nieuw item toevoegen te drukken in de Vaste Ritten lijst, of in de lijst Selecteer vaste rit.

De vaste rittenlijst wordt getoond als u onderaan het scherm de tab Vaste Ritten kiest.

Druk rechts boven in de lijst op Knop nieuw item toevoegen om het scherm Nieuwe vaste rit te openen dat hieronder getoond wordt.
Top Top
RegularNew RegularSelectOutward Druk op de button Creëer van rit (heenreis). De lijst Selecteer rit wordt dan getoond, met alle aanwezige ritten.

Selecteer de rit waarvan u een vaste rit wilt maken door er op te tikken.

U keert nu terug naar het scherm Nieuwe vaste rit en alle gegevens van de rit zijn overgenomen in de vaste rit (zie hieronder).

Als de vaste rit een enkele reis betreft, kunt u die nu opslaan door te drukken op de button Gereed rechtsboven. De vaste rit wordt opgeslagen en u keert terug naar de vaste rittenlijst.
Top Top
RegularNewReturnEnabled RegularNewReturnBottom RegularSelectReturn Wanneer de terugreis van de rit die u selecteerde ook in de database staat, ziet u dat de button Selecteer rit voor terugreis actief is geworden.

Druk op de button Selecteer rit voor terugreis om de lijst Terugreis te tonen.

In deze lijst staan alleen ritten in de omgekeerde richting van de heenreis.

Selecteer de rit met de meest gemiddelde afstand door er op te tikken.

U keert nu terug naar het scherm Nieuwe vaste rit. De keuze Heen en terug staat nu op Ja.

Als u het scherm naar boven schuift, ziet u dat onder het kopje Heenreis de afstand van de heenreis staat en onder het kopje Terugreis de afstand van de terugreis. Deze mogen dus van elkaar verschillen.

Ook is een eventuele Afwijkende route van de heen- en/of terugreis overgenomen en indien van toepassing de Privé omrijkilometers.

Indien nodig kunt u alle velden nog aanpassen.

U kunt de vaste rit nu opslaan door te drukken op de button Gereed rechtsboven. De vaste rit wordt opgeslagen en u keert terug naar de vaste rittenlijst.
Top Top